สื่อสัมพันธ์เยอรมัน-ไทย

สื่อสัมพันธ์ไทย

 
รัฐบาลไทย
สำนักนายกรัฐมนตรี รัฐสภา กรมศุลกากร กองตรวจคนเข้าเมือง
กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการคลัง กรมตำรวจ กรมการจัดหางาน
กระทรวงมหาทไทย กรมประชาสัมพันธ์ ตำรวจท่องเที่ยว Work Permits
ธุรกิจในประเทศไทย
กรมส่งเสริมการค้าต่างประเทศ สนงใคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ASEAN Industry Database สภาหอการค้า
Board of Investment สนงใคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ การส่งออก อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
สำนักงานกฎหมายเยอรมัน-ไทย      
ธนาคารชั้นนำในประเทศไทย
ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพฯ ธนาคารไทยพาณิชย์
การสื่อสาร
สำนักโฆษก - นายกรัฐมนตรี ไทยรัฐ (T) NECTEC's Mass Media & Archives โทรทัศน์ช่อง ๑๑
บาวกอกโพสต์ (E) กรุงเทพฯธุรกิจ (T) โทรทัศน์ช่อง ๓ ทีวี - ไอทีวี
เดอะเนชั่น (E) The Daily News (T) ทีวีช่อง ๕ ทีวี-ยูบีซี
  สยามมีเดียs (USA) (T) ทีวีช่อง ๗  
    ทีวีช่อง ๙  
อื่นๆ
องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย นักศึกษาไทยออนไลน์ ข้อมูลประเทศไทย มหาวิทยาลัยมหิดล Thai Translator & little Thai Text Program
German Paradise Beach Village นักศึกษาไทย สมุทรปราการ ข้อมูลภาษาไทย

หากท่านพบ dead link หรือมีข้อแนะนำสำหรับ link อื่นๆกรุณาแจ้งให้เราทราบด้วย

last updated: 18.11.2003

 


This Page is part of a Frame-Set. If you hit this page directly for any reason, please let us transfer you to the Main Index.