สื่อสัมพันธ์เยอรมัน-ไทย

โฮมเพจ

 
ปีเตอร์ ซีกอร์สกี้
ดร. อนุสรา รัตนเรือง
สัญชาติเยอรมัน เกิดที่เบอร์ลิน เมื่อปี ๒๔๙๖(๑๙๕๓) เรียนในระดับประถมและมัธยมศึกษาที่เยอรมันนีสำเร็จระดับอุดมศึกษาในสาขาฟิสิกส์ ด้านเทอร์โมไดนามิกส์ และเลเซอร์ ที่ประเทศเยอรมันนี มีประสพการณ์ด้านการติดต่อต่างประเทศ ประกอบธุรกิจส่วนตัว ทำงานเน้นหนักในแขนง ไอ.ที.และออฟิสออโตเมชั่น สัญช่ติไทย เกิดที่กรุงเทพฯ เมื่อปี๒๕๐๐(๑๙๕๗) เรียนในระดับประถมและมัธยมศึกษาที่ประเทศอังกฤษและประเทศไทย สำเร็จระดับอุดมศึกษาที่ประเทศไทย และปริญญาเอกที่เยอรมันนีในสาขาพิษวิทยา เคยทำงานในตำแหน่งนักวิชาการในอุตสาหกรรมเคมี และประสานงานติดต่อระหว่างหน่วยงานรัฐบาลและบริษัทต่างประเทศ.
 

ถ้ามองดูเผินๆแล้วจะเห็นว่าขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และชีวิตความเป็นอยู่ของคนในประเทศทั้งสองนี้ค่อนข้างแตกต่างกัน

แต่ถ้ามองให้ลึกลงไปจะเห็นว่ามิได้เป็นเช่นนั้นเสมอไป หลายสิ่งหลายอย่างดูแตกต่างกันเมื่อแรกเห็นเท่านั้น และหลายๆอย่างที่เห็นว่าเหมือนกัน กลับมิได้เป็นเช่นนั้นเลย

เราได้พยายามมาเป็นเวลาแรมปีที่จะเข้าใจคนและธุรกิจของประเทศทั้งสองนี้ ข้อผิดพลาดทั้งหลายที่เราได้รับ ตลอดจนความช่วยเหลือ และสนับสนุนจากเพื่อนๆ ทำให้เราได้เรียนรู้และได้รับประสพการณ์เป็นอย่างยิ่ง

วัตถุประสงค์ของโฮมเพจนี้อาจจะช่วยทำให้เข้าใจและแก้ไขปัญหาบางอย่างได้บ้าง

 


Provide a clue to a friend

receiver's e-mail address:

Last modification

06.03.2004 13:22

This Page is part of a Frame-Set. If you hit this page directly for any reason, please let us transfer you to the Main Index.