สื่อสัมพันธ์เยอรมัน-ไทย

สมุไพรและเครื่องเทศ

 
กระชาย
ส่วนของรากเท่านั้นที่นำมาใช้ประกอบอาหาร กระชายมีรสเผ็ดร้อน และขมเล็กน้อย ผิวกระชายมีสีน้ำตาล ส่วนเนื้อในมีสีเหลือง รากกระชายมีลักษณะเรียวยาว (ประมาณ ๕-๑๐ ซ.ม.) เกาะกันคล้ายนิ้วมือ มีกลิ่นเฉพาะตัว ซึ่งใช้ดับกลิ่นคาวปลาได้ดี เช่น ผัดเผ็ดปลาดุก ผัดเผ็ดปลาไหล แกงลูกชิ้นปลากราย เป็นต้น

 


Provide a clue to a friend

receiver's e-mail address:

Last modification

06.03.2004 13:22

This Page is part of a Frame-Set. If you hit this page directly for any reason, please let us transfer you to the Main Index.