สื่อสัมพันธ์เยอรมัน-ไทย

สมุนไพรและเครื่องเทศ

 
ตะไคร้
&aเป็นพืชสวนครัวมีลำต้นอยู่ใต้ดิน ลักษณะเรียวเล็ก ยาวประมาณ ๒๐-๓๐ ซ.ม. ส่วนโคนเป็นกระเปาะขนาดเล็ก มีสีเขียวอ่อน ใช้แต่งกลิ่นอาหาร เช่น ต้มเป็นน้ำซุปในอาหารบางชนิด เช่น ต้มข่า ต้มยำ ตะไคร้หั่นฝอยใช้ปรุงพวกยำต่างๆ เช่น ยำหอยแครง พล่ากุ้ง เป็นต้น

 


Provide a clue to a friend

receiver's e-mail address:

Last modification

06.03.2004 13:22

This Page is part of a Frame-Set. If you hit this page directly for any reason, please let us transfer you to the Main Index.