สื่อสัมพันธ์เยอรมัน-ไทย

สมุนไพรและเครื่องเทศ

 
ยี่หร่า
เป็นเมล็ดขนาดเล็ก ลักษณะเรียวยาวประมาณ ๐.๕ ซ.ม. สีน้ำตาล มีกลิ่นฉุน รสเผ็ดร้อนและขม นำไปคั่วก่อนแล้วจึงป่นให้ละเอียด ก่อนนำปรุงเครื่องแกง เช่น เครื่องแกงกะหรี่ เป็นต้น

 


Provide a clue to a friend

receiver's e-mail address:

Last modification

06.03.2004 13:22

This Page is part of a Frame-Set. If you hit this page directly for any reason, please let us transfer you to the Main Index.