สื่อสัมพันธ์เยอรมัน-ไทย

สมุนไพรและเครื่องเทศ

 
ลูกผักชี
ลักษณะเม็ดกลมเล็ก สีน้ำตาลอ่อน นำมาคั่วก่อนเล็กน้อยเพื่อให้มีกลิ่นหอม แล้วจึงนำไปป่น ก่อนผสมในเครื่องแกง

 


Provide a clue to a friend

receiver's e-mail address:

Last modification

06.03.2004 13:22

This Page is part of a Frame-Set. If you hit this page directly for any reason, please let us transfer you to the Main Index.