สื่อสัมพันธ์เยอรมัน-ไทย

สมุนไพรและเครื่องเทศ

 
กานพลู
เป็นเกสรดอกไม้ชนิดหนึ่ง ก้านยาวประมาณ ๑.๕ ซ.ม. และเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๐.๓ ซ.ม. มีสีน้ำตาลเข้ม กลิ่นหอม รสเผ็ดร้อน ใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องแกงห

 


Provide a clue to a friend

receiver's e-mail address:

Last modification

06.03.2004 13:22

This Page is part of a Frame-Set. If you hit this page directly for any reason, please let us transfer you to the Main Index.