สื่อสัมพันธ์เยอรมัน-ไทย

สมุนไพรและเครื่องเทศ

 
พริก

มีหลายพันธุ์ ตลอดจนสี ขนาด และความเผ็ดร้อนที่แตกต่างกัน ขนาดยิ่งเล็กยิ่งเผ็ดมาก ส่วนของเมล็ดจะเผ็ดที่สุด ฉะนั้นหากไม่ต้องการให้อาหารเผ็ดจัด ควรแคะเมล็ดออกก่อนนำมาปรุงแต่งอาหาร และควรใส่ในปริมาณน้อยๆก่อน พริกนำมาใช้ทั้งที่เป็นพริกแห้งและพริกสด

พริกชี้ฟ้า: เป็นพริกที่มีขนาดใหญ่ ไม่เผ็ดมาก จึงมักนำมาใช้ปรุงแต่งอาหารที่ไม่เผ็ดจัด นอกจากนั้นยังนำมาใช้ประดับตกแต่งอาหาร ให้ดูสวยงามน่ารับประทานอีกด้วย พริกชี้ฟ้าแห้ง ใช้เป็นส่วนประกอบสำคัญผสมเครื่องแกง

 
พริกขี้หนู: มีขนาดเล็กกว่า แต่เผ็ดร้อนกว่าพริกชี้ฟ้า ดังนั้นจึงนิยมนำมาปรุงแต่งอาหารที่มีรสจัด พริกขี้หนูแห้งนำมาป่นใช้เป็นเครื่องปรุงประกอบอาหาร

 


Provide a clue to a friend

receiver's e-mail address:

Last modification

06.03.2004 13:22

This Page is part of a Frame-Set. If you hit this page directly for any reason, please let us transfer you to the Main Index.