สื่อสัมพันธ์เยอรมัน-ไทย

สมุนไพรและเครื่องเทศ

 
ลูกกระวาน
มีลักษณะกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๑ ซ.ม. มีสีขาวอมเหลือง เป็นเครื่องเทศที่มีกลิ่นหอม ใส่ในอาหารเพื่อเพิ่มกลิ่นให้น่ารับประทาน เช่น แกงกะหรี่ แกงมัสมั่น แกงพะแนง เป็นต้น

 


Provide a clue to a friend

receiver's e-mail address:

Last modification

06.03.2004 13:22

This Page is part of a Frame-Set. If you hit this page directly for any reason, please let us transfer you to the Main Index.