สื่อสัมพันธ์เยอรมัน-ไทย

สมุนไพรและเครื่องเทศ

 
ใบกระวาน
ใบสดมีสีเขียวอ่อน ขนาดปานกลาง นำมาตากแห้งก่อนนำมาปรุงอาหาร มีกลิ่นหอมคล้ายลูกกระวาน ทั้งๆที่ใบกระวานและลูกกระวานเป็นพืชคนละชนิดกัน ใช้แต่งกลิ่นอาหารได้หลายชนิด เช่น แกงมัสมั่น เนื้ออบ และน้ำซ้อสต่างๆ

 


Provide a clue to a friend

receiver's e-mail address:

Last modification

06.03.2004 13:22

This Page is part of a Frame-Set. If you hit this page directly for any reason, please let us transfer you to the Main Index.